จัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำแบบจำลอง บ.บริพัตร บ.ประชาธิปก (ขนาดเท่าของจริง)
2 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การบินบุพการี
3 ประกาศราคากลาง จ้างจัดแสดงโครงสร้างอากาศยาน F-86 และ F-5
4 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยาน
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.๖๑
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.61
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย.61
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.61
9 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
10 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
11 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ
12 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน รร.นนก.
13 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม.
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.61
15 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.61
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.61
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.61
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.61
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.61
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.