จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวน

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๐

101160

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.