จก.สบ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัด สบ.ทอ.ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ สบ.ทอ.

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัด สบ.ทอ.ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

ในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหารชั้นยศ น.อ. (วาระ ต.ค.๖๐) ณ ห้องรับรอง ทอ.เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐

081160

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.