จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตรนายทหารสารบรรณที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ ๒ เมื่อ ๓ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ. ๑

closecourse0311 1

 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.